Công Ty SOLACO

 

CUNG CẤP GIẢI PHÁP HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH CHUYÊN NGHIỆP

 

Hotline: 0945 02 32 62

AvayaGIỚI THIỆU HÃNG AVAYA 

 

Avaya là một hãng dẫn đầu toàn cầu trong các hệ thống truyền thông doanh nghiệp, Hội nghị truyền hình là sản phẩm nổi bật của Công ty này.

 

Avaya cung cấp truyền thông hợp nhất, trung tâm liên lạc, và các dịch vụ liên quan trực tiếp và thông qua các kênh đối tác cho các doanh nghiệp và các tổ chức hàng đầu trên thế giới. Các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô căn cứ vào Avaya để xác định tình trạng truyền thông mà nâng cao hiệu quả, hợp tác, dịch vụ khách hàng và khả năng cạnh tranh. 

 

Bằng sự kết hợp độc đáo của các ứng dụng truyền thông, phần mềm và dịch vụ, Avaya giúp các công ty truyền thông đơn giản hóa phức tạp và tích hợp với công nghệ từ các nhà cung cấp khác, cho phép khách hàng mở khóa giá trị và tiềm năng từ mạng của họ. Bằng cách đưa thông tin truyền thông vào các quá trình kinh doanh của doanh nghiệp, Avaya giúp cải thiện cách tổ chức làm việc – làm cho mọi người làm việc đạt năng suất cao, quy trình thông minh hơn và khách hàng hài lòng hơn.